Δημόσια πρόσκληση εγγραφής σε μητρώο ευάλωτων ομάδων (ΑΜΕΑ, κλπ) με στόχο την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών

Δημόσια πρόσκληση εγγραφής σε μητρώο ευάλωτων ομάδων (ΑΜΕΑ, κλπ) με στόχο την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών

07_28