Ορισμός αντιδημάρχων Δήμου Πρέβεζας

Ορισμός αντιδημάρχων Δήμου Πρέβεζας

2