Ορισμός εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων Δήμου Πρέβεζας

Ορισμός εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων Δήμου Πρέβεζας

24