Μη κατηγοριοποιημένο

738/2021 «Απευθείας μίσθωση ισογείου καταστήματος, ιδιοκτησίας του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης “Κληροδοτήματος Θεοδώρου & Αικατερίνης Τσιντώση” επί της οδού Εθν. Αντίστασης 84 στην Πρέβεζα»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/738.pdf"]...

159/2021 « Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και ειδικότερα στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος -Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΑ) με τίτλο: «Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμός τουριστικού αποθέματος ,αρχιτεκτονικής αξίας και πολιτιστικού ενδιαφέροντος ,που βρίσκεται σε σημαντική θέση ,σε σχέση με πλέγμα διαδρομών ιστορικού, περιβαλλοντικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα» του έργου «Ανάδειξη-Αξιοποίηση κτιρίου Συρρακιωτών»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2021/159_2021.pdf"]...

557/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑ Κ.Α. 02.20.6099 (Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων)» προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 για τη διενέργεια δαπανών για την προμήθεια μικροεργαλειων και αναλώσιμων για το Δημοτικό συνεργείο και για την προμήθεια ανακλαστικής λωρίδας σήμανσης οχημάτων».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/557.pdf"]...

205/2020 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 για επιχορήγηση των Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων και εξειδίκευση πίστωσης για διάφορες εκδηλώσεις στο Δήμο Πρέβεζας».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/205_2020.pdf"]...

154/2020 «Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) για απασχόληση στο Δήμο Πρέβεζας κατά το σχολικό έτος 2020 – 2021)».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/154_2020.pdf"]...

27/2018 – Κατάταξη σε Μ.Κ. της με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλου του Δήμου Πρέβεζας κας Χριστάκη Ευθαλίας του Γεωργίου, κατηγορίας/ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/dimarxou/2018/27.pdf"]...