119/2021 Έγκριση της μελέτης για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο: “Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2021”.

119/2021 Έγκριση της μελέτης για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο: “Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2021”.

119