132/2019 – Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αδειών χρήσης Microsoft Office για τις υπηρεσίες του Δήμου Πρέβεζας

132/2019 – Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αδειών χρήσης Microsoft Office για τις υπηρεσίες του Δήμου Πρέβεζας

132