420/2019 – Εκτέλεση υπηρεσίας {Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων του Δήμου Πρέβεζας 2020-21}

420/2019 – Εκτέλεση υπηρεσίας {Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων του Δήμου Πρέβεζας 2020-21}

420_2019