119/2018 – Κατάταξη σε Μ.Κ. της μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου Πρέβεζας κας Μαυρίδου Αικατερίνης του Στυλιανού, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων -Μηχανικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015

119/2018 – Κατάταξη σε Μ.Κ. της μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου Πρέβεζας κας Μαυρίδου Αικατερίνης του Στυλιανού, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων -Μηχανικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015

119