121/2018 – Αναγνώριση προϋπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 του υπαλλήλου με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ κ. Γιαννούλη Τιμόθεου του Βασιλείου, κατηγορίας/ειδικότητας ΔΕ Σχολικών Φυλάκων

121/2018 – Αναγνώριση προϋπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 του υπαλλήλου με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ κ. Γιαννούλη Τιμόθεου του Βασιλείου, κατηγορίας/ειδικότητας ΔΕ Σχολικών Φυλάκων

121