125/2018 – Αναγνώριση προϋπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 του υπαλλήλου με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ κ. Ρούσσου Δημητρίου του Κωνσταντίνου, κατηγορίας/ειδικότητας ΠΕ Καθηγητή Φυσικής Αγωγής

125/2018 – Αναγνώριση προϋπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 του υπαλλήλου με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ κ. Ρούσσου Δημητρίου του Κωνσταντίνου, κατηγορίας/ειδικότητας ΠΕ Καθηγητή Φυσικής Αγωγής

125