147/2018 – Απόφαση Δημάρχου Πρέβεζας περί «Απευθείας ανάθεση προμηθειών για σημαίες (ελληνικών ,με σήμα του Δήμου και Ευρωπαϊκής Ένωσης , σημαίες με Κοντάρι «

147/2018 – Απόφαση Δημάρχου Πρέβεζας περί «Απευθείας ανάθεση προμηθειών για σημαίες (ελληνικών ,με σήμα του Δήμου και Ευρωπαϊκής Ένωσης , σημαίες με Κοντάρι «

147