150/2018 – Διάθεση πολιτιστικού χώρου «Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Πρέβεζας (πρώην ΟΑΣΗ)»

150/2018 – Διάθεση πολιτιστικού χώρου «Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Πρέβεζας (πρώην ΟΑΣΗ)»

150