153/2018 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕΡΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙ-ΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»

153/2018 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕΡΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙ-ΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»

153