190/2018 – Διάθεση της «ΘΕΟΦΑΝΕΙΟΥ Αίθουσας Τέχνης » του Δήμου Πρέβεζας.

190/2018 – Διάθεση της «ΘΕΟΦΑΝΕΙΟΥ Αίθουσας Τέχνης » του Δήμου Πρέβεζας.

190