250/2018 – Έγκριση άδειας ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην υπάλληλο του Δήμου κα Κορωναίου Αικατερίνη του Θεοδώρου

250/2018 – Έγκριση άδειας ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην υπάλληλο του Δήμου κα Κορωναίου Αικατερίνη του Θεοδώρου

250