268/2018 – Διάθεση της Αίθουσας του Πολιτιστικού Κέντρου (ΟΑΣΗ) του Δήμου Πρέβεζας

268/2018 – Διάθεση της Αίθουσας του Πολιτιστικού Κέντρου (ΟΑΣΗ) του Δήμου Πρέβεζας

268