280/2018 – Κατάταξη υπαλλήλου σε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο λόγω μετάταξης σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας

280/2018 – Κατάταξη υπαλλήλου σε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο λόγω μετάταξης σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας

280