289/2018 – Διάθεση της «ΘΕΟΦΑΝΕΙΟΥ Αίθουσας Τέχνης » του Δήμου Πρέβεζας

289/2018 – Διάθεση της «ΘΕΟΦΑΝΕΙΟΥ Αίθουσας Τέχνης » του Δήμου Πρέβεζας

289