291/2018 – Διάθεση «ΘΕΟΦΑΝΕΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΗΣ» του Δήμου Πρέβεζας για διοργάνωση πολιτικής ομιλίας

291/2018 – Διάθεση «ΘΕΟΦΑΝΕΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΗΣ» του Δήμου Πρέβεζας για διοργάνωση πολιτικής ομιλίας

291