30/2018 – Κατάταξη σε Μ.Κ. του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Πρέβεζας κ. Νάνου Θεμιστοκλή του Παναγιώτη, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Οικονομικού- Λογιστικού , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015

30/2018 – Κατάταξη σε Μ.Κ. του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Πρέβεζας κ. Νάνου Θεμιστοκλή του Παναγιώτη, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Οικονομικού- Λογιστικού , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015

30