307/2018 – Μη Αναγνώριση προϋπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 της με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλου του Δήμου Πρέβεζας κας Πλέουρα Αθηνάς του Αλεξάνδρου, κατηγορίας/ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

307/2018 – Μη Αναγνώριση προϋπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 της με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλου του Δήμου Πρέβεζας κας Πλέουρα Αθηνάς του Αλεξάνδρου, κατηγορίας/ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

307