309/2018 – Χορήγηση άδειας λειτουργίας αθλητικής Εγκατάστασης του Κλειστού Γυμναστηρίου του Α ‘ Λυκείου Πρέβεζας

309/2018 – Χορήγηση άδειας λειτουργίας αθλητικής Εγκατάστασης του Κλειστού Γυμναστηρίου του Α ‘ Λυκείου Πρέβεζας

309