31/2018 – Κατάταξη σε Μ.Κ. του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Πρέβεζας κ. Τζάρα Νικολάου του Αναστασίου, κατηγορίας/κλάδου ΤΕ Ηλεκτρολόγων , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015

31/2018 – Κατάταξη σε Μ.Κ. του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Πρέβεζας κ. Τζάρα Νικολάου του Αναστασίου, κατηγορίας/κλάδου ΤΕ Ηλεκτρολόγων , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015

31