313/2018 – Απόφαση Δημάρχου Πρέβεζας περί απευθείας ανάθεσης προμηθειών για την πραγματοποίηση εκδήλωσης για τον εορτασμό του Πολιούχου Αγίου Βαρνάβα της ΔΕ Λούρου

313/2018 – Απόφαση Δημάρχου Πρέβεζας περί απευθείας ανάθεσης προμηθειών για την πραγματοποίηση εκδήλωσης για τον εορτασμό του Πολιούχου Αγίου Βαρνάβα της ΔΕ Λούρου

313