316/2018 – Παραχώρηση κεντρικής πλατείας στην Τοπική Κοινότητα Λούρου

316/2018 – Παραχώρηση κεντρικής πλατείας στην Τοπική Κοινότητα Λούρου

316