326/2018 – Αναγνώριση προϋπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 της μόνιμης υπαλλήλου κ. Χελιδώνη Λαμπρινής του Ιωάννη, κατηγορίας/κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας

326/2018 – Αναγνώριση προϋπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 της μόνιμης υπαλλήλου κ. Χελιδώνη Λαμπρινής του Ιωάννη, κατηγορίας/κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας

326