33/2018 – Κατάταξη σε Μ.Κ. του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Πρέβεζας κ. Σόφη Γεωργίου του Λαμπράκη, κατηγορίας/κλάδου ΔΕ Οδηγών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015

33/2018 – Κατάταξη σε Μ.Κ. του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Πρέβεζας κ. Σόφη Γεωργίου του Λαμπράκη, κατηγορίας/κλάδου ΔΕ Οδηγών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015

33