362/2018 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας χημικού και απολυμαντικού υλικού για τη λειτουργία της μικρής πισίνας του κολυμβητηρίου του Δήμου Πρέβεζας

362/2018 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας χημικού και απολυμαντικού υλικού για τη λειτουργία της μικρής πισίνας του κολυμβητηρίου του Δήμου Πρέβεζας

362