384/2018 – Παραχώρηση δημοτικού χώρου στην περιοχή δίπλα στα γήπεδα Μπιτς Βόλεϋ και απέναντι από το Δημοτικό πάρκινγκ στην Κυανή Ακτή του Δήμου Πρέβεζας

384/2018 – Παραχώρηση δημοτικού χώρου στην περιοχή δίπλα στα γήπεδα Μπιτς Βόλεϋ και απέναντι από το Δημοτικό πάρκινγκ στην Κυανή Ακτή του Δήμου Πρέβεζας

384