402/2018 – Τροποποίηση της αριθμ. 532/2017 απόφασης Δημάρχου Πρέβεζας, περί συγκρότησης της πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4235/11-2- 2014

402/2018 – Τροποποίηση της αριθμ. 532/2017 απόφασης Δημάρχου Πρέβεζας, περί συγκρότησης της πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4235/11-2- 2014

402