419/2018 – Διάθεση της «ΘΕΟΦΑΝΕΙΟΥ Αίθουσας Τέχνης » του Δήμου Πρέβεζας για παρουσίαση Βιβλίου

419/2018 – Διάθεση της «ΘΕΟΦΑΝΕΙΟΥ Αίθουσας Τέχνης » του Δήμου Πρέβεζας για παρουσίαση Βιβλίου

419