42/2018 – Καθιέρωση Υπερωριακής απασχόλησης Ληξιάρχων Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2018

42/2018 – Καθιέρωση Υπερωριακής απασχόλησης Ληξιάρχων Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2018

42