50/2018 – Απόφαση Δημάρχου Πρέβεζας περί «Απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών για την πραγματοποίηση του εορτασμού του Πολιούχου της πόλης της Πρέβεζας Αγ. Χαραλάμπους

50/2018 – Απόφαση Δημάρχου Πρέβεζας περί «Απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών για την πραγματοποίηση του εορτασμού του Πολιούχου της πόλης της Πρέβεζας Αγ. Χαραλάμπους

50