513/2018 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών και υπηρεσιών για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης <<ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΑΡΔΕΛΑΣ 2018 και συμμετοχή στις εκδηλώσεις της “Λευκής Νύχτας” του Δήμου Πρέβεζας>>

513/2018 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών και υπηρεσιών για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης <<ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΑΡΔΕΛΑΣ 2018 και συμμετοχή στις εκδηλώσεις της “Λευκής Νύχτας” του Δήμου Πρέβεζας>>

513