538/2018 – Μετάταξη της υπαλλήλου κ Σουλάκη Σπυριδούλα του Ιωάννη κατηγορίας/ειδικότητας ΔΕ Σχολικών Φυλάκων, με βαθμό Α΄ εντός της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας στην ειδικότητα Διοικητικός

538/2018 – Μετάταξη της υπαλλήλου κ Σουλάκη Σπυριδούλα του Ιωάννη κατηγορίας/ειδικότητας ΔΕ Σχολικών Φυλάκων, με βαθμό Α΄ εντός της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας στην ειδικότητα Διοικητικός

538