64/2018 – Μη Αναγνώριση προϋπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Πρέβεζας κ. Ντάκουλα Ευάγγελου του Αλεξάνδρου, κατηγορίας/κλάδου ΔΕ 29 Οδηγών

64/2018 – Μη Αναγνώριση προϋπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Πρέβεζας κ. Ντάκουλα Ευάγγελου του Αλεξάνδρου, κατηγορίας/κλάδου ΔΕ 29 Οδηγών

64