108/2023 «Μεταφορά και υλοποίηση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» από τη ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π., στο Δήμο Πρέβεζας»

108/2023 «Μεταφορά και υλοποίηση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» από τη ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π., στο Δήμο Πρέβεζας»

108_2023