109/2023 «Έγκριση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την επιχορήγηση της Μη Κερδοσκοπικής εταιρείας PREVEZA JAZZ FESTIVAL για τη διοργάνωση του 21ου Preveza Jazz Festival, που θα γίνει φέτος στις 26, 27,28 Μάϊου 2023»

109/2023 «Έγκριση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την επιχορήγηση της Μη Κερδοσκοπικής εταιρείας PREVEZA JAZZ FESTIVAL για τη διοργάνωση του 21ου Preveza Jazz Festival, που θα γίνει φέτος στις 26, 27,28 Μάϊου 2023»

109_2023