115/2023 «Έγκριση Απολογισμού της Νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρέβεζας (ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π.), έτους 2022»

115/2023 «Έγκριση Απολογισμού της Νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρέβεζας (ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π.), έτους 2022»

115_2023