116/2023 «Έγκριση συνέχισης της απασχόλησης υπαλλήλων της ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π., που προσλήφθηκαν μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ για ΑμεΑ και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος»

116/2023 «Έγκριση συνέχισης της απασχόλησης υπαλλήλων της ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π., που προσλήφθηκαν μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ για ΑμεΑ και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος»

116_2023