128/2023 «Καθορισμός δημοτικών χώρων που θα διατεθούν σε πολιτικά κόμματα και σε Συνασπισμούς Συνεργαζόμενων Κομμάτων για την προβολή τους, καθώς και άλλων λεπτομερειών, για την διεξαγωγή της προεκλογικής διαδικασίας ενόψει των γενικών βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023»

128/2023 «Καθορισμός δημοτικών χώρων που θα διατεθούν σε πολιτικά κόμματα και σε Συνασπισμούς Συνεργαζόμενων Κομμάτων για την προβολή τους, καθώς και άλλων λεπτομερειών, για την διεξαγωγή της προεκλογικής διαδικασίας ενόψει των γενικών βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023»

128_2023