130/2023 «Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ης ΣΣΕ του έργου “Επείγουσες εργασίες άμεσης αντιστήριξης και επισκευής παλαιών κρηπιδωμάτων παράλιου μετώπου Πρέβεζας για άρση επικινδυνότητας”»

130/2023 «Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ης ΣΣΕ του έργου “Επείγουσες εργασίες άμεσης αντιστήριξης και επισκευής παλαιών κρηπιδωμάτων παράλιου μετώπου Πρέβεζας για άρση επικινδυνότητας”»

130_2023