138/2023 «Ανάκληση της αριθμ. 66/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πρέβεζας, με θέμα: ‘Έγκριση εισόδου-εξόδου πτηνοτροφικής μονάδας στη θέση Κοζύλι στη Ν.Σαμψούντα Πρέβεζας’»

138/2023 «Ανάκληση της αριθμ. 66/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πρέβεζας, με θέμα: ‘Έγκριση εισόδου-εξόδου πτηνοτροφικής μονάδας στη θέση Κοζύλι στη Ν.Σαμψούντα Πρέβεζας’»

138_2023