140/2023 «Έγκριση της αριθ.3/2023 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής του Δήμου Πρέβεζας με θέμα: «Προβολή του Δήμου Πρέβεζας στον Καλοκαιρινό Οδηγό νομού Πρέβεζας 2023 (Let’s Go Preveza)», συνολικού κόστους 1.000,00 ΕΥΡΩ συν ΦΠΑ 24%»

140/2023 «Έγκριση της αριθ.3/2023 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής του Δήμου Πρέβεζας με θέμα: «Προβολή του Δήμου Πρέβεζας στον Καλοκαιρινό Οδηγό νομού Πρέβεζας 2023 (Let’s Go Preveza)», συνολικού κόστους 1.000,00 ΕΥΡΩ συν ΦΠΑ 24%»

140_2023