141/2023 «Έγκριση συμμετοχής – ορισμός αντιπροσωπείας του Δήμου Πρέβεζας στην ATTICA GREEN EXPO 2023” συνολικού κόστους 7.936,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%»

141/2023 «Έγκριση συμμετοχής – ορισμός αντιπροσωπείας του Δήμου Πρέβεζας στην ATTICA GREEN EXPO 2023” συνολικού κόστους 7.936,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%»

141_2023