144/2023 «Έγκριση παραχώρησης δημοτικής έκτασης της Τοπικής Κοινότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας, στο Σύλλογο “ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ”»

144/2023 «Έγκριση παραχώρησης δημοτικής έκτασης της Τοπικής Κοινότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας, στο Σύλλογο “ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ”»

144_2023