145/2023 «Καθορισμός ειδικότητας θέσης ΤΕ Μηχανικών στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2023»

145/2023 «Καθορισμός ειδικότητας θέσης ΤΕ Μηχανικών στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2023»

145_2023