221/2021 «Καθορισμός τέλους άρδευσης του Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2022».

221/2021 «Καθορισμός τέλους άρδευσης του Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2022».

221_2021