228/2021 «Καθορισμός τελών κοιμητηρίου Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2022»

228/2021 «Καθορισμός τελών κοιμητηρίου Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2022»

228_2021