231/2021 «Εξέταση αίτησης για παράταση δημοτικής έκτασης, στη θέση «ΛΟΥΤΣΑΡΙΑ» Κοινότητας Μύτικα, Δημοτικής Ενότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας»

231/2021 «Εξέταση αίτησης για παράταση δημοτικής έκτασης, στη θέση «ΛΟΥΤΣΑΡΙΑ» Κοινότητας Μύτικα, Δημοτικής Ενότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας»

231_2021